Hamilelik, Doğum, Çocuk ve Kadinlara Sor bölümü ile Aradığınız tüm bilgiyi sitemizde bulabilirsiniz. Hemen patik.org adresini ziyaret et bilgiyi kaynağından al.

Çoğul Gebelik Bekleyenler Buraya

Çoğul Gebelik 

Çoğul Gebelik

Biz yukarıda en çok rastlanan durumlardan, bir spermatozoitin bir ovülü aşılayarak yumurtanın meydana gelmesini ve böylece bir bebeğin doğumunu anlattık. Bu basit bir doğumdur. Fakat her zaman böyle olmaz: 80 de 1 ikiz, 6.400 de 1 üçüz, 5.512.000 de 1 dördüz do­ğabilir. Beşizler ise çok enderdir. Son 5 asırda bütün dünyada an­cak 30 beşiz doğmuştur. Çoğunlukla da beşizlerin hepsi birden ya­şamamıştır. Bu rakamlar birden fazla doğan bebeklere aittir. Birden fazla bebeğe hamile kalma sayısı ise daha yüksektir. Fakat böyle hamilelikler kendiliklerinden meydana gelen düşüklerle son bulurlar.
İkizler:

İki çeşit ikiz vardır: Aynı yumurtadan gelen ikizler ki, bunlar ger­çek ikizlerdir; ayrı yumurtalardan gelen ikizler. Birincide bir spermatozoit tarafından aşılanan övül, iki kısma ayrılan bir yumurta meyda­na getirir. Aynı yumurtada iki embriyon gelişmeye başlar. Bu durumda ikizler aynı cinse sahiptir, fizik ve akıl bakımından iki su damlası kadar birbirlerine benzerler. Ceninler bir zar içinde (korion) bulunur, fakat bir veya iki amniotik sıvı torbası olabilir. Her cenin kendi tor­basında veya ikisi de aynı torbada gelişebilir. İkisi için bir son mev­cuttur. Kan dolaşımları birbiriyle ilişkilidir. Ayrı yumurtadan gelen ikizler % 70′i teşkil ederler. Bu durumda yumurtalıklardan gelen iki övül birden aşılanır. Her yumurtanın ayrı ayrı zarları ve son’u vardır. İki cenin arasında hiç bir ilişki yoktur, ikisinin de kan dolaşımı ayrı­dır. İkizler ayrı cinsiyette olabilirler, ancak iki kardeş kaddr birbirle­rine benzerler. Bazan ayrı babalardan bile olabilirler. Örneğin beyaz ırktan bir kadının bir saat arayla beyaz babadan olan bir beyaz ço­cuk ve siyah ırktan bir babadan melez bir çocuk doğurduğu görül­müştür.

Üçüzler:

Üçüzler ya bir yumurtadan gelir —ki bunun içinde 3 embriyon birden bulunur ve hepsi aynı cinstendir— ya da bir tanesi bir yu­murtada, diğer ikisi öbüründe iki yumurtadan meydana gelir. Hep­sinin ayrı yumurtalardan geldiği de olur.

Dördüzler:

Bunlar da bir, iki, üç veya dört yumurtadan gelebilirler. Gerçek dördüz aynı yumurtadaki 4 embriyondan meydana gelir. Diğer şekil­lerde ya 2 yumurta (2 çift gerçek ikiz veya gerçek üçüz + bir kız veya erkek kardeş), ya 3 yumurta (bir çift gerçek ikiz ve bir çift di­ğer ikizler), ya da 4 yumurta vardır. Bu son durumda her çocuk bir­birine ancak normal kardeşler kadar benzerler, çünkü hepsi ayrı bir yumurtadan gelmiştir.

Beşizler:

Aşıldnmış olan 1, 2, 3, 4 veya 5 yumurtadan olabilir. Birden faz­la çocuğun doğması soydan gelir. Bu olaya soğuk ülkelerde sıcak yerlerden daha fazla rastlanır: İskandinav memleketlerinde % 1,4, Yunanistan’da % 0,6, Fransa’da % 1,3. Bir de, bu olaya daha önce çocukları olan bir kadında, ilk defa doğuracak olandan daha fazla rastlanır

Bunları da beğenebilirsin

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.