Hamilelik, Doğum, Çocuk ve Kadinlara Sor bölümü ile Aradığınız tüm bilgiyi sitemizde bulabilirsiniz. Hemen patik.org adresini ziyaret et bilgiyi kaynağından al.

Hamilelikte FETOSKOPİ

FETOSKOPİ

Fetoskopi, kan ya da deri örneği için fetusun direk olarak gözlenmesi işlemidir. Fetal hemo­globinopati, immunodefisiensi hastalığı, koagülasyon bozukluğu ve metabolik hastalıklar, kro­mozom anomalileri, Rh hassasiyeti ve ciddi deri defektlerini teşhis etmeye yarayan bir işlemdir.

Fetoskopiden önce kadına, genetik ekip ta­rafından fetoskopinin indikasyonu, riskleri ve sı­nırlılıkları açıklanır ve onay belgesi imzalatılır.

Fotoskopi haftalar arasında yapılabilecek bir işlemdir.

Ultrason ile gebelik yaşı, fetusun pozisyonu, plasentanın lokasyonu, kalınlığı, umblikal kordun plasentadaki lokasyonu, amniyotik mayi cepleri, fetusun kısımlarının pozisyonu ve kanulün yeri saptanır. Daha sonra anneye I.V sedasyon veril­erek fetusun aktivitesinin azaltılması sağlanır. Abdomen, betadin ile temizlenir, anne abdome­nine lokal anestetik uygulandıktan sonra, Abdomenden peritona 0.5cm bir insizyon açılır. Trokarlı bir kanül, insizyon yerinden, ultrason altında yeri tespit edilmiş olan uterusa ve amniy­otik kaiteye doğru sokulur. Sonra trokar kaldırılarak, genetik hücre analizi ve alfafetoprotein düzeyi için bir miktar amniyotik mayi kanüle alınır. Daha sonra bir endoskop kanül içine yerleştirilerek video monitorde fetus gözlenir.

Eğer fetustan kan örneği alınacak ise 26-27 nolu iğne, kanül içine yerleştirilerek umblikal korda ulaşılır ve kord delinerek kan örneği alınır.

Fetal kan örneğinden koagülasyon faktörü bozukluğu, rubella, toksoplazma ve sitomegalovirus şüphesi gibi çeşitli hastalıklar için araş­tırma yapılabilir. Ancak bu hastalıkların araştı­rılması için alınacak kanın fetoskopi yerine perkutan umblikal kord kan örneği tekniği ile alın­ması, daha kolay ve daha az risklidir.

İşlemden sonra anne ve fetus kan basıncı, nabız, fetus kalp sesleri, uterin aktivite, vajinal kanama ve amniyotik mayi kaybı açısından birkaç saat izlenir. Herhangi bir komplikasyon gelişmeyeceğine emin olununcaya kadar anne hastanede izlenir. Rh negatif annelere, fetus Rh pozitif ise (Rh etkilenmesini önlemek için) Rh (D) immunglobilin verilir. Antibiyotik ve tokolitik ajan­lar (kontraksiyonları önlemek için), profilaktik olarak istemlenmiş ise uygulanır. Hastaneden çık­madan önce amniyotik mayinin ve fetusun duru­munu  Anne, 1-2 hafta güç gerektiren aktiviteden kaçınması ve herhangi bir ağrı, kanama, ateş, amniyotik mayi sızıntısı olduğu takdirde rapor etmesi gerektiği konusunda bilgilendirilir.

Fetoskopide ekstremitelere, spinal korda, genital bölgeye ve yüze ait dışta olan anomaliler gözlenebilir. Örn: Kol ve parmak deformitesi, yarık damak ve dudak ve herediter deri hastalığı gibi.

Amniyosentez, ultrason ve perkutan umblikal kan örneklemesi; fetusun durumunu geniş ve kesin bir şekilde değerlendiren tanı yöntem­leridir. Bu nedenle genetik deri hastalıkları için yapılacak doku biyopsisi dışında fetoskopi fazla başvurulan bir işlem değildir.

Bunları da beğenebilirsin

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.